Info - Nieuw project

Hunebedpad
menu
Ga naar de inhoud
Deze pagina biedt slechts een beperkte hoeveelheid informatie.
Voor meer informatie  kunt u  terecht bij het Hunebedcentrum in Borger en natuurlijk op internet.

Hunebedden:
Hunebedden zijn de oudste monumenten in Nederland. Deze monumenten zijn ongeveer 5.000 jaar
geleden gebouwd in de Nieuwe Steentijd, de laatste periode van de Steentijd.

Zwerfkeien:
Hunebedden werden gemaakt van enorme zwerfkeien die met de ijskap in de ijstijd van ongeveer
100.000 jaar geleden naar het noorden van Nederland schoven. Deze keien zijn alleen te vinden waar
de ijskap is geweest: het noorden van Nederland.  De enorme keien worden ook wel megalieten
genoemd (afgeleid van de Griekse woorden mega = groot, en lithos = steen).

Grafkamers:
Hunebedden werden gebruikt als grafkamers. De botten van de overleden mensen zijn in de loop van
5000 jaar vergaan. Een deel van de grafgeschenken is wel goed bewaard gebleven: potten van
aardewerk, gereedschap en wapens van steen, en sieraden van bijvoorbeeld barnsteen.

Trechterbekercultuur:
De hunebedbouwers in Noord-Europa, ook die van het Nederlandse gebied, maakten aardewerk dat ze
decoreerden op een manier die heel apart is. Je herkent het direct. Bovendien maakten ze een potvorm
die je bijna nergens anders ziet: een beker met een hals in de vorm van een trechter. De mensen die
trechterbekers maakten, hadden zoveel dingen gemeen, dat archeologen spreken van de
Trechterbekercultuur.

Megalietcultuur:
In de Nieuwe Steentijd bouwden mensen in een groot deel van Europa bouwwerken gemaakt van
megalieten.
Veel van deze bouwwerken zijn graven, waarin de resten van overleden mensen werden
geplaatst.
Maar enkelen hadden een andere betekenis, zoals Stonehenge in Engeland of de lange rijen
menhirs van Carnac in Frankrijk.

Terug naar de inhoud